Kryesia e FC Kosova


Kryetar

Arben Kelmendi

Nënkryetar

Lulzim MaliqiDrejtor Sportiv

Agron Muharremi

Menegjer dhe Arkatar

Ilir SinaniKordinator i Ekipit Parë

Mentor Ptyqaj

Kordinator i Senioreve

Rexhë ShatriKordinator i Lojrave

Ragip Ramadani

Trajner i Ekipit të Parë

Bajram Kaçkini


ZV. Trajner i Ekipit të Parë

Ylber Sahiti

Trajner i Ekipit të Dytë

Behram BeqiriZV. Trajner i Ekipit të Dytë

Driton Abdullahi

Trajner i Senioreve A

Sali Sherifi


Trajner i Senioreve B

Rahmon Spahija