Anëtarët janë baza e shoqatës. Me anëtarësimin tuaj aktiv promovoni futbollin në FC Kosova